Przelewy internetowe | Transferuj.pl

Za pośrednictwem Transferuj.pl mogą być realizowane przelewy internetowe do różnych banków – z platformy mogą korzystać chociażby klienci takich placówek, jak Alior Bank, mBank, ING Bank Śląski czy Bank Millenium. Co więcej, firma umożliwia także dokonywa-nie przelewów międzynarodowych – niezależnie od miejsca zamieszkania oraz posiadanego rachunku bankowego, za pośrednictwem serwisu można przyjmować płatności praktycznie od wszystkich klientów. Dla zakupów dokonywanych w euro możliwa jest zapłata poprzez SE-PA.Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań
tel. 61 668 27 78