Kancelaria Notarialna Elżbieta Zielińska i Agnieszka Zielińska-Richter S.C

Słyszałeś już o Kancelarii Notarialnej Elżbieta Zielińska i Agnieszka Zielińska-Richter S.C.? Tworzący ją notariusze pomogą ci przy wielu czynnościach prawnych, nie tylko przy sporządzaniu aktu notarialnego.

Formy aktu notarialnego wymagają między innymi następujące umowy: umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości i umowa przenosząca własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości, umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania oraz umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Elżbieta Zielińska i Agnieszka Zielińska-Richter jako notariusze zajmują się również sporządzaniem protestów weksli i czeków, przechowywaniem depozytów (środki finansowe, ważna dokumentacja), spisywaniem protokołów czy doręczaniem wszelakich oświadczeń. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie są osobami zaufania publicznego. Swoje kompleksowe usługi notarialne świadczą od 1992 roku. Kancelaria Notarialna Elżbieta Zielińska i Agnieszka Zielińska-Richter S.C. znajduje się w Poznaniu przy ulicy Karola Libelta 1/3.


Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c.
Libelta 1
61-400 Poznań
tel. 61 851 53 93